Wise Money
Consultanță Fonduri
Europene

Servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene: identificare nevoi, prezentare oportunități, evaluare eligibilitate, simulare proiect, planificare aplicație.

De Ce WiseMoney?

Pentru că întreaga echipă are peste 10 ani de experiență directă in domeniu, atât in implementarea de proiecte cu beneficiari privați, organizații paraguvernamentale, cât și cu instituții ale statului, și pentru că nu ne este frică de munca multă și grea, din ea am obținut cele mai mari satisfacții profesionale și personale.

Filosofia Noastră

Filosofia WiseMoney se rezumă la un parteneriat pe termen lung și foarte lung, pe care îl propunem clienților noștri. Fiecare idee a lor, mică sau mare, poartă cu sine capacitatea de a schimba lumea, de a o face mai sustenabilă, mai completă și mai frumoasă. Vrem să fim cei care ajută ca ea sa devină realitate, in fiecare zi, mereu.

Despre echipa WiseMoney

Echipa WiseMoney este formată din oameni de toate vârstele, care aduc cu ei educație formală locală și internațională, dar și foarte multă experiență hands-on.
De la experiența implementării unor proiecte de la 0-100% cu investitori și parteneri publici sau privați, ne bucurăm să putem oferi suportul nostru know-how și best practice, oricăror idei sau entități care doresc să-și propună produsele și serviciile piețelor naționale și- sau internaționale.

Cu specializare în analiza pieței și competițională, analiză financiară și previzionare, design și optimizare a rentabilității investiției și competitivității echipa WiseMoney poate construi proiecte - propunere de finanțare de mare anduranță, ce pot trece “fără daune”, prin furcile caudine ale aplicărilor naționale sau internaționale la fondurile oferite de diverse instituții sau entități.

Echipa WiseMoney este formată din oameni de toate vârstele, care aduc cu ei educație formală locală și internațională, dar și foarte multă experiență hands-on.
De la experiența implementării unor proiecte de la 0-100% cu investitori și parteneri publici sau privați, ne bucurăm să putem oferi suportul nostru know-how și best practice, oricăror idei sau entități care doresc să-și propună produsele și serviciile piețelor naționale și- sau internaționale.

Cu specializare în analiza pieței și competițională, analiză financiară și previzionare, design și optimizare a rentabilității investiției și competitivității echipa WiseMoney poate construi proiecte - propunere de finanțare de mare anduranță, ce pot trece “fără daune”, prin furcile caudine ale aplicărilor naționale sau internaționale la fondurile oferite de diverse instituții sau entități.

This is the reason why we are doing our job in the best possible way.

John Smith
CEO at Tech Innovations Inc.
Exceptional WordPress development powered by robust PHP and MySQL integration. The team's skill in backend technologies ensured a secure and scalable website. Their expertise in optimizing database performance truly set our site apart in terms of speed and reliability.
Sarah Johnson
Marketing Director at Global Solutions Co.
Incredible WordPress development utilizing cutting-edge JavaScript frameworks. The team's proficiency in Vue.js and React brought dynamic and interactive elements to our site, creating an engaging user experience. Technological prowess and creativity seamlessly merged for a standout website.

Profesioniștii
afacerii tale

Analizăm împreună toate detaliile. Construim un plan, pe care il vom executa ca o echipă, adaptăm și mobilizăm resurse până când reușita devine certitudine.

Serviciile noastre

Analiză

 

Identificare nevoi afacere, analiză finanțare, evaluare eligibilitate proiect, simulare variante, planificare aplicație conform Ghidului Solicitantului.

Accesare

 

Definirea și implementarea proiectelor prin gestionarea bugetului, consultanță în obținerea avizelor, proiectare tehnică, pregătirea documentațiilor și depunerea dosarului de finanțare conform reglementărilor.

Contractare

 

Asistență post-evaluare: clarificări, documente suplimentare, contestații, pregătire contractare, asistență pre-semnare contract.

 Implementare

 

Implementarea proiectului: planificare cu beneficiarul, monitorizare contract, consultanță achiziții, contracte, livrabile, informare, rapoarte, notificări, reprezentare, evaluare periodică.

 

 Post-Implementare

 

Definirea și implementarea proiectelor prin gestionarea bugetului, consultanță în obținerea avizelor, proiectare tehnică, pregătirea documentațiilor și depunerea dosarului de finanțare conform reglementărilor.

 

ABC-ul Fondurilor Europene

Fondurile Uniunii Europene se împart în câteva categorii majore, fiecare cu un rol specific în dezvoltarea statelor membre:

Programe operaționale la nivel național

Există zece domenii majore: economie, capital uman, digitalizare, mobilitate, mediu și energie, servicii publice, cultură și turism, servicii tehnico-edilitare incluziune și guvernare cărora le corespund 42 de subdomenii care pot fi finanțate într-un oraș sau într-o comună.

 

 • Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune
 • Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
 • Programul Operațional Transport (POT)
 • Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și
 • Instrumente Financiare (POCIDIF)
 • Programul Operațional Sănătate (POS)
 • Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
 • Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
 • Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ)
 • PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)
  DEZVOLTARE AGRICOLĂ
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală – 2021-2022
 • Scheme și măsuri finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) – PILONUL I

Fonduri sub management european direct

 • Orizont Europa 2021-2027
 • Europa Creativă
 • Erasmus +
 • InvestEU (fostul COSME)
 • Programul European pentru Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori (CERV) – fostul Europe for Citizens
 • EU 4 Health
 • Programul LIFE
 • Facilitatea pentru Interconectarea Europei
 • Europa Digitală
 • Fondul pentru Inovare
 • Mecanismul European pentru Finanțarea Energiei Regenerabile
 • Interreg Europe
 • Urbact
 • UIA
 • Corpul European de Solidaritate
 • Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel
 • Banca Europeană de Investiții (BEI)

Transform Your Digital Presence Today, Let's Build Something Extraordinary!

Elevate your brand online. Partner with us to craft an extraordinary digital presence that captivates and converts. Let's build something exceptional together!
Let’s Talk

Frequently asked question

Contact

Vă mulțumim că ați ales să ne contactați. Suntem bucuroși să vă oferim mai multe informații despre produsele și serviciile noastre și să vă ajutăm să găsiți cele mai bune soluții pentru nevoile dumneavoastră.

După ce veți completa formularul, un reprezentant al companiei noastre vă va contacta în cel mai scurt timp posibil pentru a stabili o discuție.