Fondurile Europene:

1. PROGRAME LA NIVEL NAȚIONAL

2. FONDURI SUB MANAGEMENT EUROPEAN DIRECT

Fondurile Europene

1. PROGRAME OPERAȚIONALE LA NIVEL NAȚIONAL

Există zece domenii majore: ECONOMIE, CAPITAL UMAN, DIGITALIZARE, MOBILITATE, MEDIU ȘI ENERGIE, SERVICII PUBLICE, CULTURĂ ȘI TURISM, SERVICII TEHNICO-EDILITARE INCLUZIUNE ȘI GUVERNARE cărora le corespund 42 de subdomenii care pot fi finanțate într-un oraș sau într-o comună.

Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional Transport (POT)
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)
Programul Operațional Sănătate (POS)
Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ)
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)
DEZVOLTARE AGRICOLĂ
Programul Național de Dezvoltare Rurală - 2021-2022
Scheme și măsuri finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) - PILONUL I

2. FONDURI SUB MANAGEMENT EUROPEAN DIRECT

Orizont Europa 2021-2027
Europa Creativă
Erasmus +
InvestEU (fostul COSME)
Programul European pentru Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori (CERV) - fostul Europe for Citizens
EU 4 Health
Programul LIFE
Facilitatea pentru Interconectarea Europei

Europa Digitală
Fondul pentru Inovare
Mecanismul European pentru Finanțarea Energiei Regenerabile
Interreg Europe
Urbact
UIA
Corpul European de Solidaritate
Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel
Banca Europeană de Investiții (BEI)

Abonează-te la newsletter

© 2023. All rights reserved. Powered by Pixel ONE.

TOP